Kotipalvelu ja Senioriklinikka

Senioriklinikan palvelut

Senioriklinikka on hyvä vaihtoehto 65+ iän saavuttaneille. Palvelut kohdennetaan suunnitellusti hoitoon ja huolenpitoon sekä lääkäripalveluihin, jotka muokkautuvat elämäntilanteen ja tarpeiden mukaan.

Senioriklinikka tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun, jossa asiakkaan tarvitsema hoito toteutuu helposti ja yksinkertaisesti. Senioriklinikalle voi varata ajan kokonaistilanteen selvittelyyn.

Geriatria keskittyy iäkkäiden ihmisten sairauksien ja oireyhtymien hoitoon ja kuntoutukseen. Muistisairauden epäily, toimintakyvyn heikkeneminen, tasapainoon ja monilääkitykseen liittyvät ongelmat ovat syitä, jolloin kannattaa varata aika lääkärin vastaanotolle. Lisääntyneiden muistioireiden taustalla aina jokin syy, joka täytyy selvittää. Jos muistiin liittyvät asiat huolettavat, geriatrian erikoislääkäri arvioi tilanteen ja tekee jatkosuunnitelmat.

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotolla on mahdollisuus keskustella hyvinvoinnista ja elämänlaadusta, toiveista ja läheiset voivat olla mukana vastaanotolla ja hoidon suunnittelussa. Meille on tärkeää kiireettömyys ja asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden kuuleminen.

Hinnasto

Kotihoidon tukipalvelut

Jokaisella ihmisellä on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Oriveden Lääkäriaseman ystävälliset ja huomaavaiset hoitajat pitävät asiakkaista hyvää huolta sydämellisesti, ammattitaidolla.

35€/h + matkakulut

Kotisairaanhoito

Samalla käynnillä, kun hoidamme sinua, voimme pitää huolta kodistasi.

38€/h + matkakulut

Senioriklinikka tarjoaa

E

Yleis- ja erikoislääkäreiden palvelut, myös geriatrin kotikäynnit

E

Terveydenhoitajan ja sairaanhoitajanpalvelut, kotikäynnit

E

Psykoterapiaa

E

Fysioterapiaa, kuntoutusta ja kotikäyntejä

E

Laboratoriopalvelut

E

Muistitestit

Muistitestit

Yleisimmin käytetty muistitesti on Mini-Mental State Examination (MMSE), jossa on 30 kysymystä orientaatiosta, muistista, päättelystä ja hahmotuksesta. Tarvittaessa voidaan tehdä tarkempi CERAD, joka on kehitetty erityisesti Alzheimerin taudin varhaiseen toteamiseen. Muistitestit voidaan tehdä jo ennen lääkärin vastaanottoa.

Kokonaisvaltaisessa geriatrisessa arviossa huomioidaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky tähän soveltuvia mittareita hyväksi käyttäen. Arvioidaan myös muut riskitekijät, sairaudet, oireet, lääkitys, ravitsemus sekä pohditaan kotiympäristön olosuhteet, sosiaalinen tukiverkko, omaisten toiveet ja hyvinvointi. Kuullaan asiakkaan omat toiveet, motivaatio ja voimavarat. 

Kotihoito ja kotipalvelut

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä. Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja lääkärin ohjeisiin perustuvaa jatkuvaa tai tilapäistä sairaanhoitoa ja kuntoutusta asiakkaan kotona.  Kotisairaanhoitoon kuuluvat lääkinnälliset ja terveydenhoidolliset toimenpiteet. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, hoidolliset toimenpiteet, sekä näytteiden ottaminen ja mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen.  Kotisairaanhoidossa työskentelee sairaanhoitaja.

Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa

Tukipalveluja ovat:

  • ateriapalvelu
  • siivous
  • vaatehuolto
  • kauppa- ja muut asiointipalvelut
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut

Kotitalousvähennys

Koskee siivous -ja kotitaloustyötä myös hoito- ja hoivatyötä

Maksutapa lasku, ei erillistä laskutuslisää.

Kotitalousvähennys on vuonna 2019 50 % maksamastasi hinnasta, omavastuu on 100 € vuodessa. Tämän ylimenevästä palvelusta saa vähentää 50 % verotuksessa ja se hyvitetään henkilökohtaisessa verotuksessa. Kotitalousvähennyksen vuotuinen yläraja on 2 400 €/hlö. Pariskunta voi siis vähentää vuodessa 4 800 €.

Kunta voi antaa palvelun tarvitsijalle palvelusetelin, jolla tämä voi ostaa palvelun kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta. Palveluntarvitsija voi ostaa tukipalveluja myös suoraan yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

”Viikon parhaita päiviä on kun Oriveden Lääkäriaseman Kotihoidosta tullaan käymään”

– Risto

Ota yhteyttä

Puh. 0400 104 139

Muista kotitalousvähennys!

Kotitalousvähennys on vuonna 2019 50 % maksamastasi hinnasta, omavastuu on 100 € vuodessa.